För kulturarbetare som vill driva projekt erbjuder Kulturrefugen hjälp med produktionshandledning. Det kan vara i stora som i mindre produktioner, där man behöver någon typ av organisatoriskt stöd. Vi kan vara behjälpliga med att göra tidsplanering, söka projektbidrag, söka tillstånd, fakturering och administrativt arbete, framställa grafiskt material, slutredovisningar, postproduktion, etc, etc. Vi har stor erfarenhet inom ett brett fält av kultur, och kan vara en resurs vad gäller planering, bestämmelser och föreskrifter, vägar för ekonomiska bidrag osv.

Vill du (och det är ett projekt som vi tror på) kan vi stå som moderorganisation, så att du slipper skaffa ett organisationsnummer för bara ett enda projekttillfälles skull.

Exempel på den här tjänsten:
Baltiskt guld