Kuld-950-x-608
I samband med Baltiska utställningens 100-års jubileum 2014 visades en utställning av estnisk samtidskonst på Galleri 21 i Malmö. Marje Taska är utställningens kurator. Marje är en erfaren konstnär och kurator, men har ingen egen organisation som hon kan söka anslag från. Inför utställningen behövde Marje en organisation att söka anslag via, hjälp med att skriva projektansökningar, organisatoriskt stöd, faktureringshjälp samt framställning av det grafiska materialet till utställningen. Utställningen fick på detta anslag från Kulturrådets mobilitetsstöd vilket möjliggjorde resor för de deltagande estniska konstnärerna att resa till utställningen. Mediaverkstaden bistod med projektansökningar,stöd vid formuleringen av projektbeskrivning, administrativt arbete, grafiskt utställningsmaterial samt redovisningar gentemot anslagsgivare.