Assistentpoolen är en hjälptjänst som förmedlas via Kulturrefugen. Vi vänder oss till konstnärer och andra kulturarbetare och kulturproducenter och erbjuder ett enkelt sätt att få extra hjälp vid t.ex. arbetsintensiva perioder och tyngre projekt. Vi kan hjälpa till med installering av utställningar och vid ateljéarbete, vi kan sköta inköp, frakt, logistik, vi kan vakta utställning och hoppa in vid mångahanda behov, akut eller ej. Vi kan också hjälpa till med att söka projektbidrag för att täcka kostnad för assistent. Hör av dig, så pratar vi oss fram till vad just du behöver hjälp med!

Exempel på den här tjänsten:
Leif Holmstrand