Vi kan hjälpa dig med administrativa tjänster, som till exempel fakturering, viss rådgivning vad gäller momsbestämmelser, organisationsformer, skatt etc. För faktureringstjänsten har vi 5 procent i provision på det fakturerade beloppet.

Exempel på den här tjänsten:
Ivana Machackova